Historie hory Oybin

Příroda, romantismus a historie Žitavského pohoří

Na pravděpodobně nejznámějším skalním masivu Žitavského pohoří, ponechaném náladám přírody, tvarem připomínajícím starý včelí úl, se tyčí zřícenina hradu a kláštera Oybin.
Nejdříve velmi jednoduché opevnění bylo počátkem 14. století přestavěno na velmi dobře odolnou stavbu, která měla sloužit k ochraně dvou obchodních cest, vedoucích přes horský průsmyk.
Karel IV., český král a německý císař položil na Oybině významné základy stavbou Císařského domu a založením kláštera pro řád celestinů. Klášterní kostel, na kterém nechala svou vizitku Pražská huť Petra Parléře, je ještě dnes příkladem jedinečnosti.
200 let existovaly hrad a klášter vedle sebe a pospolu. Důkazem pospolitosti může být například odvrácení útoku husitů v roce 1429. V bezpečí zde byla ukryta i část pokladu z Katedrály sv. Víta.
V době reformace a protireformace se klášterní život zastavil.
V roce 1577 se stal již téměř nevyužívaný objekt obětí blesku. V roce 1681 zničila odlomená skála stavby, které stály před kostelem, jejichž krásu dokazuje dodnes zachované „Knihovní okno“. Dvorní malíř Friedricha Augusta III., Alexander Thiele, maloval v 18. století jako první Oybin a jeho přírodou obklopené ruiny. Následovali Adrian Zingg, Caspar David Friedrich (1810), Carl Gustav Carus (1820) a mnozí další, kteří fascinaci Oybinem vyjádřili svými uměleckými prostředky a proslavili ho již v 19. století.

Chronologie

1100 před Kristem

opevnění v době bronzové

1311 – 16

rozšíření objektu na obranný hrad za vlády Jindřicha z Lipé

1364

Karel IV. nařizuje stavbu Císařského domu

1366 – 84

stavba Klášterního kostela za vlivu Pražské huti Petra Parléře

1369

Karel IV. věnuje řádu celestinů klášter na Oybině

1. polovina 16. st.

zrušení kláštera v důsledku reformace

1577

zničení hradu a kláštera úderem blesku a následným požárem

1681

odlomení skály způsobuje další škody

1770

zřízení „Kavárny“ na hoře

1. polovina 18. st.

Johann Alexander Thiele, dvorní malíř Friedricha Augusta III., objevuje romantickou a přírodou ovládanou stavbu

19. st.

Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus a mnozí další malují motivy Oybina a píší tak historii umění

1829

úklid zříceniny Klášterního kostela od sutin

1992

zahájení obnovy a rekonstrukce, trvající dodnes