Výstavy

V Obytné věži

Obytná věž pánů ze Žitavy pochází ze 13. století. Dlouhý čas byla nejdůležitější budovou středověkého hradu. V roce 1364 ji vystřídal Císařský dům jako rezidence Karla IV. Jeho obytné prostory a velký sál s klenutými oblouky (žebry) a sloupy v nadzemním podlaží byly později využívány klášterem. V těchto prostorách se dnes nachází Oybinské muzeum.

Oybin – skála ve světové historii

Romantizmus a malířství

Doba romantizmu – čas znovuobjevení – čas rozjímání. Na otázku po smyslu života hledali odpovědi romantici. V bytí a nebytí přírody hledali harmonii a bezpečí. A nebylo příhodnějšího místa než na Oybině s jeho přírodou obklopenými hradbami, Horským hřbitovem, jedinečnými svědky středověkého stavitelského umění a historie. Zde jsou prezentována díla Caspara Davida Friedricha, Carla Gustava Caruse a Johanna Alexandera Thiele.

Klášter

Císař Karel IV. věnoval klášter na Oybině Svatému duchu a předal ho řádu celestinů. Stejně jako místo původu tohoto řádu odpovídal klášter na Oybině myšlence samoty, daleko od ruchu ve městech. V klášteře žilo vždy šest až dvanáct mnichů.

Hrad

Model hradu od Curta Schuberta ukazuje jádro středověkého opevnění.

Císař & celestini

Karel IV. byl jeden z nejvýznamnějších a nejvlivnějších vládců pozdního středověku. Syn českého krále Jana Lucemburského a jeho chotě Elišky Přemyslovny vyrůstal v Paříži. V roce 1346 byl kurfiřty korunován na německého krále, rok poté se stal českým králem a v roce 1355 císařem Svaté říše římské národa německého. Karel byl hluboce věřící a vnímal se jako vládce Z milosti boží. Pro Katedrálu sv. Víta a hrad Karlštejn sbíral relikvie, které byly později zčásti ukryty na Oybině. Zde založil klášter celestinů, jehož zřícenina je dnes nejkrásnějším svědkem doby Karla IV.

Badatelé

Brzy vzbudil Oybin zájem badatelů a vědců. Ještě před zničením hradu a kláštera zde pobýval starosta Zhořelce (Görlitz) a kartograf Bartholomäus Scultetus. Autorem prvního popisu z doby baroka je jezuita Bohuslav Balbinus. V 19. století vytvořili svá významná díla k historii Oybina Christian Adolph Pescheck a Moritz Oskar Sauppe. Z pera vynikajícího sběratele a filatelisty Alfreda Moschkau pochází průvodce a fantazie plná pojednání. Kromě toho také shromáždil četné nálezy a obrazy v Oybinském muzeu, které v roce 1879 založil.

V Márnici

Svatí a hříšníci

Jako klenoty pokladnice se prezentují exponáty výše uvedené výstavy – v opravené výstavní místnosti Márnice. Gotické kachle, jednobarevně nebo vícebarevně glazované renesanční kachle, dokazují řemeslný um a umělecký smysl jejich výrobců. Vypovídají také o komfortu, kterým si obyvatelé hradu a kláštera Oybin zpříjemňovali drsné všední dny zimních měsíců.

Putovní výstava

Hora Oybin – fotografické imprese současnosti a minulosti

Každé období nalezlo vlastní jazyk pro práci s touto jedinečnou kulturní a přírodní památkou. Malířství, mědirytectví, litografie nebo fotografování – pokaždé fascinuje pozorovatele motiv či pohled konkrétního umělce a motivují k dalšímu bádání – včera stejně jako dnes. Jedinečné dokumenty nás jako pozorovatele překvapí a zavádí do minulého století. Historické snímky z 19. století pochází od Roberta Scholze, zakladatele „dynastie“ fotografů, která působila především v německém Zhořelci (Görlitz). Fotograf Holger Stein z Drážďan, který Oybin svým pohledem zaznamenal v letech 1998/99, ukazuje současnost, ale také vliv a význam, objevuje romantické prvky, i když grafické linie pokaždé zachycují harmonii protikladu.