camera obscura

Bylinková zahrada (28)
Bylinková zahrada byla důležitou součástí hospodaření kláštera. Zde se pěstovala zelenina a byliny pro kuchyň a léčitelství i biblické symbolické rostliny pro výzdobu kostela. Původní místo bylo pravděpodobně na Jižní nebo Severní plošině s navazující výrobnou olejů a esencí.

Obranná věž na jižním vrcholu, okružní cesta (29)
Od plošiny, ležící jižně od Klášterního kostela, se otevírá krásný pohled na kostelní chór, do oybinského údolí, k Velké skalní soutěsce a na Hvozd. Zde byly také nalezeny stopy po stavbách z doby Karla IV., jejich osud nelze ale odkrýt. Proti kostelnímu chóru leží obdélníkový základ Obranné věže. Odtud na východ vede dlouhá zeď podél severní hrany plošiny, která končí opět u obdélníkového základu nějaké budovy. Také na jižní straně plošiny se zachovalo malé množství zbytků zdiva.

Nejstarší opevnění na severním vrcholu, Císařovo lože, okružní cesta (30)
Na severní plošině se ve výšce 514 m n. m. nachází nejvyšší bod hory Oybin. I zde najdeme stopy dřívějších staveb. Pravděpodobně bylo na plošině již v raném 13. století opevnění. „Císařovo lože“ a „Císařský trůn“ jsou spojovány s pobytem císaře Karla IV. na Oybině. Dle pověsti měl císař po dobytí hradu odpočívat v „Císařově loži“. Na „Císařském trůnu“ byli jeho nejudatnější válečníci povyšováni na rytíře.

Camera Obscura (31)
Oybinská Camera Obscura se skládá z malého obdélníkového domku s prostorem bez přístupu světla. Světlo z vnější scény po průchodu otvorem ve stěně dopadá na konkrétní místo na protější stěně., na které vzniká obraz, obrácený hlavou dolů. Tento princip je znám od antiky a byl používán malíři jako pomůcka. Již v roce 1852 postavil oybinský hodinář Weber malou dřevěnou věž s Camerou Obscurou. Toto mnohokrát upravené zařízení se v 70. letech 19. století rozpadlo. V letech 1980-1983 byla postavena nová Camera Obskura ve stabilním domku. Dne 31. 08. 1983 byla vysvěcena a od té doby je na přání předváděna.

přehled