Rytířská soutěska, Rytířský most (1)
Do hradu se vjíždělo po Rytířské cestě kolem kopce Schuppenberg, na které jsou i dnes viditelné stopy dřívějšího využití. Přijíždějící museli překonat 20 metrů hlubokou Rytířskou soutěsku, což bylo umožněno zvedacím mostem u nejspodnější hradní brány. Rytířská soutěska byla v roce 1890 překlenuta novým kamenným mostem, který byl postaven na zbytcích pilířů staršího mostu. V této době vzniklo také schodiště nad Horským kostelem.

První hradní brána (2)
Z První hradní brány byly nalezeny základy. Touto bránou se přicházelo do předhradí, které společně s vězením sahalo až ke Druhé hradní věži a bylo obehnáno hradbami. V předhradí stály stavby, které sloužily pravděpodobně k hospodářským účelům (kovárna, zámečnictví, přístřešky na povozy).

Druhá hradní brána (3)
Druhá hradní brána byla vstupem do hlavního hradu. Tato brána byla jištěna zvedacím mostem, který vedl přes příkop. Brána byla několikrát obnovena a přestavěna, ze středověké stavby se tedy dochovalo jen málo. Za touto bránou, podél cesty k čeledníku a třetí bráně, se dříve nacházely další hospodářské budovy.

Čeledník (pokladna, obchod) (4)
V zákoutí zatáčky stojí zřícenina tzv. čeledníku, který pravděpodobně pochází z druhé poloviny 14. století. Ve zdech této budovy vznikla moderní novostavba, ve které se nachází správa hradu a kláštera. Zde je také hlavní vchod pro návštěvníky.

Malá cisterna (5)
V této cca 5 metrů hluboké cisterně ve skále se shromažďovala dešťová voda, která mohla být dále rozváděna žlábkem podél Jezdeckých schodů. V této části se nacházely menší stavby, jejichž stopy ještě najdeme na skále.

Jezdecké schody se žlábky na dešťovou vodu (6)
Mezi Čeledníkem a Třetí hradní bránou vedly Jezdecké schody. Jejich zbytky jsou dobře viditelné v profilu vedle nové cesty. Žlábky, které byly vytesány do skály, vedou paralelně s Jezdeckými schody a sloužily k rozvádění dešťové vody z Malé cisterny.

Třetí hradní brána (7)
Jezdecké schody končí u Třetí hradní brány. Věž u brány byla postavena na nepravidelném půdorysu. Ve spodní části je pětiúhelníkový, v horní části obdélníkový. Brána vznikla ve 13. nebo v raném 14. století, kdy hrad vlastnili páni z Lipé. Dveřmi se příchozí dostal k obranné zdi, přiléhající k věži a chránící hradní nádvoří až k Úřednickému domu.

přehled